Ilustracje

Ilustracje z naszego elementarza wykonane przez Kamilę Piazzę zostały nagrodzone przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w 61. konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2020 w kategorii „Podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe”.

Poniżej kilka przykładowych ilustracji spośród prawie dwustu przygotowanych specjalnie z myślą o elementarzu (nie wszystkie znalazły się w elementarzu).